Suomeksi
FöRSTA SIDAN INFORMATION VILLKOR FöR KöP OM FöRETAGET KöPKORG TILL KASSAN REGISTRERA DIG LOGGA IN
Betalningssätt
Paytrail
Registerutdrag
Registerredogörelse för CD-Dreams webbutik, www.cd-dreams.fi.
Registeransvarig och handhavande upprätthållare
Stefan Granroth
Geografisk placering av registret:
Jakobstad, Finland.
Registrets användningsändamål:
Personregistrets syfte är till för att sköta kundförhållanden.
Registrets namn:
CD-Dreams kundregister
Registrets datainnehåll:
Kundens namn
Gatuadress
Postnummer
e-post
Telefonnummer
Födelsetid
Vad kunden handlat
Registrets källor:
Registreringsformuläret vid CD-Dreams webbplats, www.cd-dreams.fi och beställningsformuläret vid samma webbplats.
Utlämnande av personuppgifter till tredje part:
CD Dreams ger eller säljer inte personuppgifterna vidare till tredje part.
Utlämning av personuppgifter till myndigheter enligt personuppgiftslagen i Finland.
Registrets interna användning:
För leverans av beställda produkter och med kontakt med kunden vid t.ex. leveransproblem.
Dataskyddet av registret:
CD-Dreams kundregister förvaltas enligt god sed och enligt den finska lagstiftningen.
Registret bevaras endast i ett ADB-baserat system och skyddas med en brandvägg och annan aktuell säkerhetsutrustning.
Kundregistret används endast av personal vid CD-Dreams, vars arbetsuppgifter kräver det.
Är samkörning av register aktuellt?
Registret används endast för CD-Dreams interna behov, för upprätthållning av kundkontakt och beställningar.
Uppbevaring, arkivering och förstöring av personregister och registeruppgifter:
Efter en beställning förvaras personuppgifterna så länge som konsumentskyddet för varan gäller. Om personen registrerat sig på webbplatsen bibehålls personuppgifterna tills personen önskar avregistrera sig.
Information till den registrerade:
Information till den registrerade ges på företagets webbplats, www.cd-dreams.fi. Per telefon och fax.
Hur verkställs den registrerades rätt till insyn och rättande av uppgifter:
Registrerad person kan kontakta CD-Dreams och begära information sina register uppgifter. Informationen skickas i utskriven form per post, så att möjligheten till missbruk är minimal. Ingen personlig information ges ut via telefon eller e-post.
Minderåriga och personregistret
Minderåriga får ej registrera sig vid webbutiken.
Också möjlighet till köp via webbutiken är begränsad så att personer under 18 år inte har möjlighet att beställa.
Minderåriga som vill köpa från webbutiken måste därför vända sig till sina föräldrarna för möjlighet att beställa från www.cd-dreams.fi.
Ansvarsbegränsning:
CD-Dreams tar inget ansvar för personer som uppgett fel personuppgifter vid beställning.
Köpkorgen
Din köpkorg är tom
Vi rekommenderar
Battle Beast
Circus Of Doom
22.00 €
Cryonic Temple
Deliverance (Digi)
18.50 €
Timo Tolkki's Avalon
The Enigma Birth
20.00 €
Raintimes
Raintimes
18.50 €
Metalite
A Virtual World
20.00 €
Laurenne & Louhimo
The Reckoning
20.00 €